STYRNING, KONTROLL OCH UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONEN

Vi tar en helhetsansvar över hela flödet från projekt till uppföljning. Genom vår mjukvaruplattform får du kontroll på flödet enkelt och visuellt och kan fokusera på uppföljningar och förbättringar. Systemet ger fabriksledningen temperaturen på produktionen i realtid. Systemet har alla funktioner man har behov av i en modern digitaliserad husfabrik.
   

AI-granskning av CAD-filer 

Systemet granskar snabbt den exporterade CAD-filen i BTL-format  genom att använda AI för att kontrollera att all data är rätt och att systemet känner igen produkten. Lika snabbt skickar systemet ut alla unika styrfiler till respektive station utan någon handpåläggning. Med vårt system skapar vi en maximal valfrihet på hur elementet kan se ut.

Visualisering och uppföljning

Fabriksledningen kan i realtid se hur produktionen löper och fokusera på kvalitets- och produktivitetsförbättringar.