PRODUKTER

  • PORTALER
  • REGELSTATIONER
  • LINJER FÖR ELEMENTTILLVERKNING, VÄGGAR, GOLV & TAK
  • UTRUSTNING FÖR MODULTILLVERKNING
  • UTRUSTNING FÖR TAKSTOLSTILLVERKNING
  • VÄNDBORD

PORTALER

Portaler för att effektivisera arbetet, höja kvalitén och för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön.Våra Portaler har hög driftsäkerhet och är enkla att använda.
Portalen är moduluppbyggd så du kan välja hur många verktygsplatser du behöver samt välja hur bred den skall vara. Portalerna styrs antingen via CAD-filer i BTL-format eller via enkla inmatningar beroende på vad den skall utföra.

Exempel på verktyg som det går att utrusta portalen med:

* Spikpistol eller spikitryckare
* Klammerverktyg
* Skruvverktyg
* Limmunstycken
* Sågenhet (vår egenutvecklade vridbara och vinkelbara sågenhet med effektivt utsug)
* Fräs (vår egenutvecklade fräs som kan följa regeln med effektivt utsug )
* Bläckstråleskrivare för märkningREGELSTATIONER

Automatisk regelstation

Regelstationen positionerar och styrs via CAD-fil i BTL-format eller genom att operatören stegar fram till nästa position. Elementet ligger stilla under processen och vagnen med reglerna förflyttar sig. Vår lösning gör att maskinen inte är längre än vad elementet är och sparar mycket golvyta. Elementet ligger fixerat under spikningen vilket också höjer kvalitetsnivån. Golvet där operatören jobbar är helt slätt. Vi använder spikitryckare för ökad säkerhet och minimal ljudnivå. Regelstationen kan utrustas med bansystem för att effektivisera inmatningen av regler.

VÄGGLINJER

Traditionella eller öppna regelstationer med maximal åtkomlighet. Vändning på lång eller kortsida beroende på önskad layout.

Manuella eller drivna banor med remmar eller kedjor. Kan avslutas med stående stationer och buffertlager

Kräver minimalt med utrymme då vi anpassar dem efter era behov och era lokaler

BJÄLKLAGSLINJER

Traditionella regelstationer eller öppna med hög åtkomlighet. Manuell drivning eller via remmar/kedjor. Öppna moderna styrsystem.  

MODULTILLVERKNING
Montagestation för sammansättning av golv, vägg och tak. Plattformar för takmontage. Modulbanor, drivna eller odrivna. Plattformar, växelstationer och vagnar för körning av färdiga moduler till lagerplats.

Vi är specialister på att designa och balansera flödet i modulfabriker

UTRUSTNING FÖR TAKSTOLSTILLVERKNING

Geringssåg för takstolar

Styrd i 3-axlar. Datainmatning manuellt, via USB eller direkt via fil i nätverk, 300mm djup, 160mm höjd.       0-180 graders vinkel

Takstolstillverkning

Lägg upp takstolsdetaljerna och fixera dem via enkelt omställbara piedestaler som låses med magneter i golvet. Presshuvudet är viktlöst upphängt i en portal. Kombineras med fördel med laserprojicering

Automatiserad tillverkning

Manuellt opererad pressportal, eller "Teach And Go" eller helt automatiskt från CAD-fil. Enkelt omställbar. Passar både mindre batcher eller storvolym.

VÄNDBORD

Valfri längd, justerbar höjd. Motoriserad breddomställning med klämfunktion.

Ena bordet kan köras i sidled för att få bättre utrymme för arbete runt borden 

Möjligt att anpassa för liggande reglar och klämfunktion på båda sidor.  Borden kan nyttjas för både trä- och stålreglar