FÖRETAGET

Triweco har bildats genom en avknoppning där ursprungsverksamheten har anor i från början av 1900-talet. Företaget har lång och gedigen erfarenhet från tillverkningsindustri och  trähusindustrin. 
Vi är övertygade om att vår bakgrund från industrin med kunskaper inom modern produktionsteknik, industriautomation, robotisering, Lean och effektiviseringar kommer att vara en eftersökt kombination av kunskaper inom trähustillverkning.
Företaget sitter i moderna och ändamålsmässiga lokaler i Halmstad där hela organisationen med: företagsledning, konstruktörer, projektledare, inköpare och kundansvariga är samlade.

HÖRT FRÅN KUND

"Det finns behov av nya innovativa leverantörer."

"Att kunna skapa precis den utrustning vi vill ha är perfekt! Smart att kombinera standardmoduler med special!"

"Det är rätt tänkt att ha öppna styrsystem så att vi själva kan felsöka vid behov."