PRODUKTER

  • PORTALER
  • LINJER FÖR ELEMENTTILLVERKNING, GOLV, TAK OCH VÄGGAR
  • UTRUSTNING FÖR MODUL TILLVERKNING
  • UTRUSTNING FÖR TAKSTOLS TILLVERKNING
  • VÄNDBORD
  • ISOLERINGSSKÄRARE

PORTALER

Portaler för att spika, skruva eller bearbeta med. Kundanpassas i bredd för att ta minimalt med utrymme. Ett eller flera verktyg. Styrning finns i tre olika nivåer, från manuellt via "Joystick" till CAD-styrt.

PORTALER

VÄGGLINJER

Traditionella reglestationer eller öppna med maximal åtkomlighet. Vändning på lång eller kosrtsida beroende på önskad layout.

Manuella eller drivna banor med remmar eller kedjor.Kan avslutas med stående stationer och buffertlager

Kräver minimalt med utrymme då vi anpassar dem efter era behov och era lokaler

BJÄLKLAGSLINJER

Traditionella regelstationer eller öppna med hög åtkomlighet. Manuell drivning eller via remmar/kedjor. Öppna moderna styrsystem.  

MODUL TILLVERKNING
Montagestation för sammansättning av golv, vägg och tak. Plattformar för takmontage. Modulbanor, drivna eller odrivna. Plattformar ,växelstationer och vagnar för körning av färdiga moduler till lagerplats.

UTRUSTNING FÖR TAKSTOLSTILLVERKNING

Geringssåg för takstolar

Styrd i 3-axlar. Data inmatning manuellt, via USB eller direkt via fil i nätverk, 300mm djup, 160mm höjd.       0-180 Graders vinkel

Takstolstillverkning

Lägg upp takstols detaljerna och fixera dem via enkelt omställbara pidestaler som låses med magneter i golvet. Presshuvudet är viktlöst upphängt i en portal.             Kombineras med fördel i hop med laser projicering

Automatiserad tillverkning

Manuellt opererad press portal, eller "Teach And Go" eller helt automatiskt från CAD fil. Enkelt omställbar. Passar både mindre batcher eller storvolym.

VÄNDBORD

Valfri längd, justerbar höjd. Motoriserad breddomställning med klämfunktion.

Ena bordet kan köras i sidled för att få bättre utrymme för arbete runt borden 

Möjligt att anpassa för liggande regler och klämfunktion på båda sidor.  Borden kan nyttjas för både trä och stålregler

ISOLERINGSSKÄRARE

Isolerings skärare i ergonomisk design för sten- och glasulls isolering
Placera isolerskiva på bordet, ställ in vagnen med klingan på önskat mått i höjdled efter måttskala.
Kör klingan horisontellt över bordet för att dela skivan.